ทางบริษัทมีนโยบายเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง การตลาดในพื้นที่ จ.ชุมพร,จ.ตรัง,อ.หาดใหญ่ และอำเภอทุ่งสง ในจำนวนพื้นที่ละ 1 อัตรา

เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายสาขาไปยังพื้นที่ ชุมพร ทุ่งสง หาดใหญ่ ตรัง แต่ยังขาดผู้ร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด ในเขตพื้นที่ดังกล่าว
คุณสมบัติ ขยัน มีความอดทน ทนต่อแรงกดดัน ได้เป็นอย่างดี เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 075-687206 ค่