เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี เคบี การ์ด ฟอร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด “มุ่งพัฒนา ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ดีกับลูกค้า อย่างต่อเนื่องและมีระบบ”

About Us (ประวัติความเป็นมา)

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี เคบี การ์ด ฟอร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SECURITY C&C KB GUARD FORCE CORPORATION CO.,LTD

              เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการ นักกฏหมาย และกลุ่มผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2542 เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพมาตรฐานในอัตราบริการที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด เสริมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัย เป็นของบริษัทเอง
              จากคุณสมบัติดังกล่าว ผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดทำให้ปัจจุบันบริษัทฯเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการใช้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีภาพพจน์ที่ดีและมีอัตราค่าบริการยุติธรรม
              ทุกวันนี้ บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี เคบี การ์ด ฟอร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึด "มุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการ ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีระบบด้วยมาตรฐานสากล"

พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรม

รับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ศูนย์ฝึกอบรม

ประเมินผลงาน