ติดต่อเรา

ติดต่อเรา : บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี เคบี การ์ด ฟอร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  Send
  Send

  บริษัทรักษาความปลอดภัย ซี แอนด์ ซี เคบี การ์ด ฟอร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักวิชาการ นักกฏหมาย และกลุ่มผูิบริหารงานรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ผนวกกับความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดทำให้ปัจจุบันบรษัทฯเป็นทางเลือกใหม่สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการใช้บริการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ มีภาพพจน์ที่ดีและมีอัตราค่าบริการยุติธรรม
  Mon to Sat : 8:00 am – 7:00 pm
  Call Now : 075-687206