เทคโนโลยีเสริมศักยภาพ การรักษาความปลอดภัย

ใช้ระบบ AI ในการบริหารจัดการ

เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิ และสแกนใบหน้า

เครื่องตรวจวัตถุระเบิด

กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ ระบบ AI

กล้องBullet ถ่ายภาพความร้อนอินฟาเรด วัดอุณหภูมิที่ผิววัตถุ ระบบ AI

กล้องThermal ถ่ายภาพความร้อน สำหรับโรงงานอตุสาหกรรม

กล้องวงจรปิดตรวจจับใบหน้าระบบ AI

กล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อน ร่างกายมนุษย์ ระบบ AI

กล้องวงจรปิดตรวจจับ ป้ายทะเบียน ระบบ AI

กล้องถ่ายภาพความร้อน-เทอร์โมสแกน-InfraredThermal-Camera-ASIT-5101TM

2-in-1-เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ อัตโนมัติ-ตรวจวัดอุณหภูมิ

3-k3face-วัดไข้-สแกนหน้าผาก

ระบบตรวจจับใบหน้า-อุณหภูมิและหน้ากาก

กล้องวงจรปิดแบบโดม

เครื่องสแกนร่างกายกล้องความร้อน AI จดจำใบหน้า