การฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย ซีแอนด์ซี เคบีการ์ด กรุ๊ป

หลักสูตรการฝึกอบรม

หนังสือรับรองหลักสูตรครูฝึก

หลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย

การต่อใบอนุญาต

หนังสือรับรองผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

แผนผังการปฏิบัติงาน ของ รปภ.

ประมวลภาพการฝึกอบรม

การฝึกแถวและรวมแถว รปภ.