ร่วมสู้ไปด้วยกัน “มอบน้ำดื่มให้ทางโรงพยาบาลปลายพระยา”