แสดงความยินดีกับคุณสุพจน์ บุญยัง นายกเทศบาลตำบลปลายพระยา